Privredno društvo Pro Tent d.o.o.

Preduzeće PD „Pro Tent“ d.o.o. aktivno je na tržištu od 22. Septembra 2003. godine i osnovan je kao preduzeće za pružanje usluga od strane JP „TENT“ d.o.o. Oktobra 2005. godine „JP TENT“ d.o.o. preneo je osnivačka prava na Vladu Republike Srbije. Od tada „Pro Tent“ d.o.o. posluje kao privredno društvo.

Od samog nastanka, PD „Pro Tent“ d.o.o. bazirao se na pružanje usluga iz mašinskog i elektro održavanja u PD „TENT“ d.o.o. Početkom 2009. godine, PD „Pro Tent“ d.o.o. pružao je usluge iz svih oblasti PD „TENT“ d.o.o., JP „EMS“, JP „Beogradske toplane“, „Gradskoj opštini Obrenovac“, opštinskim javnim preduzećima i drugim. Od 01.09.2009. godine, nakon spajanja sa delovima PD „Sava Tent“ d.o.o. (usluge i radnički restorani), PD „Pro Tent“ d.o.o. je u mogućnosti da pruža kvalitetne usluge iz raznih oblasti sa preko 8500 zaposlenih.

Danas PD „Pro Tent“ d.o.o. sadašnjim i potencijalnim kupcima pruža veliki ospeg delatnosti i usluga u skladu sa savremenim trendovima poslovanja, kao što su:

  • usluge mašinskog i elektro održavanja – remont termoenergetskih postrojenja, održavanje kranova i dizalica,  kotlova, mlinskih postrojenja, sistema opepeljivanja, održavanje VN i NN postrojenja i drugog
  • zavarivački radovi i izvođenje čeličnih konstrukcija u skladu sa standardima EN ISO 3834-2 i EN 1090-2
  • usluge iz oblasti zaštite životne sredine – rekultivacija deponija pepela, ekološka zaštita, hemijsko tretiranje po prugama JP „TENT“, košenje i krčenje šiblja u postrojenjima JP „TENT“
  • konsalting i inženjering – planiranje, organizovanje i izvodjenje radova iz oblasti mašinstva, elektotehnike i građevinarstva
  • usluge kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara (protivpožarni aparati i hidrantske mreže) po standardu ISO/IEC 17020
  • usluge ispitivanja opreme pod pritiskom po standardu SRPS ISO/IEC 17025
  • usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja
  • usluge u proizvodnim i poslovnim procesima JP EPS
  • usluge proizvodnje i posluživanja toplih i hladnih obroka
  • posredovanje u prodaji industrijske opreme, metala, građevinskog materijala i raznovrsnih proizvoda

PD „Pro Tent“ d.o.o. je svoje poslovanje uskladio sa zahtevima odgovarajućih međunarodnih standarda i normi.