Privredno društvo Pro Tent d.o.o.

Preduzeće PD „Pro Tent“ d.o.o. aktivno je na tržištu od 22. Septembra 2003. godine i osnovan je kao preduzeće za pružanje usluga od strane JP „TENT“ d.o.o. Oktobra 2005. godine „JP TENT“ d.o.o. preneo je osnivačka prava na Vladu Republike Srbije. Od tada „Pro Tent“ d.o.o. posluje kao privredno društvo.

Od samog nastanka, PD „Pro Tent“ d.o.o. bazirao se na pružanje usluga iz mašinskog i elektro održavanja u PD „TENT“ d.o.o. Početkom 2009. godine, PD „Pro Tent“ d.o.o. pružao je usluge iz svih oblasti PD „TENT“ d.o.o., JP „EMS“, JP „Beogradske toplane“, „Gradskoj opštini Obrenovac“, opštinskim javnim preduzećima i drugim. Od 01.09.2009. godine, nakon spajanja sa delovima PD „Sava Tent“ d.o.o. (usluge i radnički restorani), PD „Pro Tent“ d.o.o. je u mogućnosti da pruža kvalitetne usluge iz raznih oblasti sa preko 6500 zaposlenih.

Danas PD „Pro Tent“ d.o.o. sadašnjim i potencijalnim kupcima pruža veliki ospeg delatnosti i usluga u skladu sa savremenim trendovima poslovanja, kao što su:

  • usluge mašinskog i elektro održavanja – remont termoenergetskih postrojenja, održavanje kranova i dizalica,  kotlova, mlinskih postrojenja, sistema opepeljivanja, održavanje VN i NN postrojenja i drugog
  • usluge iz oblasti zaštite životne sredine – rekultivacija deponija pepela, ekološka zaštita, hemijsko tretiranje po prugama JP „TENT“, košenje i krčenje šiblja u postrojenjima JP „TENT“
  • konsalting i inženjering – planiranje, organizovanje i izvodjenje radova iz oblasti mašinstva, elektotehnike i građevinarstva
  • usluge održavanje protivpožarnih aparata i instalacija – kontrolisanje instalacija i protivpožarnih aparata savremenom opremom po standardima SRPS ISO/IEC 17020:2012
  • usluge ispitivanja opreme pod pritiskom
  • usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja
  • usluge ustupanja ljudskih resursa, proizvodnje i posluživanja toplih i hladnih obroka

PD „Pro Tent“ d.o.o. poseduje sertifikate:

Raspolaže i akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU):

  • Za kontrolisanje hidrantskih mreža i mobilnih uređaja za gašenje požara SROS ISO/IEC 17020:2012
  • Ispitivanje ventila sigurnosti i posuda pod pritiskom SRPS ISO/IEC 17025:2006