Javne Nabavke za 2018

jn 07/18 – nabavka papira za kopiranje
jn 05/18 – nabavka vode za pice
konkursna dokumentacija
poziv za podnosenje ponuda
jn 04/18 – Nabavka kancelarijskog materijala
jn 03/18 – Nabavka oprema za servisiranje PP aparata
jn 01-O/18 – Nabavka naftnih derivata
konkursna dokumentacija
poziv za podnosenje ponuda
jn 02/18 – Nabavka oprema za servisiranje PP aparata
poziv za podnosenje jn 02-18
Konkursna dokumentacija 02-18
jn-mv-čl.39a-01/18  – Nabavka usluga sanitarnih pregleda
poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumetacija