Javne Nabavke za 2018

Usluge održavanja programa za finansije, računovodstvo i komercijalu
12/18 Nabavka viljuskara nosivosti 5 tona 
05-O/18 Nabavka alata 
JNMV – Nabavka viljuškara nosivosti 5 tona, br.11/18
04-O/18-Nabavaka radnih zaštitnih odela i opreme – LZO za rad na visini
JNMV br. 08/18 Nabavka hemijskih sredstava za odrzavanje higijene
JNMV br. 09/18 Nabavka papirne galanterije
JN 10/18 nabavka usluga lekarskih pregleda za zaposlene
PD“PRO TENT“-a koji rade u ŽT JP EPS ogranak TENT


jn- 03-O/18 – nabavka alata 
jn 02-O/18 – nabavka integrisanog informacionog sistema
konkursna dokumentacija
poziv za podnosenje ponuda

jn 06/18 – nabavka usluga osiguranja imovine i lica
(za vremenski period od 01. maja 2018. do 01. maja 2019.)
jn 07/18 – nabavka papira za kopiranje
jn 04/18 – Nabavka kancelarijskog materijala
jn 03/18 – Nabavka oprema za servisiranje PP aparata
jn 01-O/18 – Nabavka naftnih derivata
konkursna dokumentacija
poziv za podnosenje ponuda
jn 02/18 – Nabavka oprema za servisiranje PP aparata
poziv za podnosenje jn 02-18
konkursna dokumentacija 02-18
jn-mv-čl.39a-01/18  – Nabavka usluga sanitarnih pregleda
poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumetacija