JAVNE NABAVKE ZA 2019

JN 21/19 Nabavka električnog vitla
JN 20/19 Nabavka novih vozila
 –
JN 06-O/19 – Nabavka opreme za šamoterske radove – Nabavka agregata snage 10kVA
 –
JN 19/19 Nabavka računara i kopir aparata, po partijama
JNMV 18/19 Nabavka opreme za bravarsko električarsku radionicu
JN 05-O/19 Nbavaka alata u prilogu je poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
JN 01-P/19   Pregovarački postupak sa objavqljivanjem javnog poziva za podnošenje ponuda po čl.35 stav 1. tačka 1.
 –
JNMV 17/19 Predmet: Nabavka opsta ekoloska sredstva za odrzavanje higijene
Konkursna dokumentacija jn 17 -2019
Poziv za podnosenje ponuda
JN 04-O/19 Nabavka radne i zaštitne odeće i opreme
JNMV 16/19 Nabavka poljoprivredne mehanizacije
JN 15/19 – Nabavka opreme za radničke restorane – Mašine za pranje i
sušenje veša
 –
JN 03-O/19 – Nabavka alata po partijama
JN 14/19 – Nabavka opreme za radnicke restorane – masine za pranje i susenje vesa
JN 13/19 – Nabavka opsta ekeloska sredstva za odrzavanje higijene
JN 12/19 – Nabavka papirne galanterije
JN 09/19 – Nabavka usluga lekarskih pregleda za zaposlene PD PRO TENT-a koji rade u ŽT JP EPS ogranak TENT-a
JN 10/19 – Набавка услуга осигурања имовине и лица
(за временски период од  01.маја 2019.год. до 01. маја 2020. год.)
konkursna dokumentacija
poziv za podnosenje ponude
JN 08/19 – Nabavka kamiona (teretno vozilo – šasija dupla kabina)
poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV 06/19 Nabavka profesionalna hemijska sredstva za odrzavanje higijene

JN 01-O/19 – Nabavka naftnih derivata