jn-07-O/17 – nabavka uredjaja za ispitivanje i podesavanje ventila sigurnosti
na mestu ugradnje sa hardverom i sertifikovanim softverom i sertifikatom za rad uredjaja
obavestenje o zakljucenju ugovora
poziv za podnosenje ponuda

jn-06-O/17 -nabavka radnih zastitnih odela i opreme
jn-12-17-nabavka usluga lekarskih pregleda
jn-01-17-nabavka-usluga-sanitarnih-pregleda
Konkursna_dokumentacija
Poziv_za_podnosenje_ponuda
2017-02-07_odluka_o_dodeli_ugovora
01-17 konkursna_dokumentacija
01-17 Obaveštenje_o_obustavi_postupka
01-17 obavestenje_o_podnetom_
ZZP
01-17 odluka_o_dodeli_ugovora

jn-02-17-usluge-servisiranja-i-odrzavanja-vozila
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
2017-02-06_5_prva_izmena
Odluka_o_obustavi_javne_nabavke
ODLUKA_O_DOPUNI_ODLUKE
Obavestenje_o_obustavi_postupka_partija_1
Obaveštenje_o_obustavi_postupka_-Partija_2
Obaveštenje_o_obustavi_postupka_-Partija3
Obaveštenje_o_obustavi_postupka_-Partija_4
Obaveštenje_o_obustavi_postupka-Partija_5
Obavestenje_o_obustavi_-PARTIJA_6
Obaveštenje_o_obustavi_-Partija_7
obavestenje_o_obustavi_postupka_-Partija_8
obaveštenje_o_obustavi_postupka_-Partija_9
obavetenje_o_obustavi_postupka_-Partija_10
obaveštenje_o_obustavi_postupka-Partija_11
jn-09-17-nabavka-usluga-lekarskih-pregleda-za-zaposlene-pd-pro-tent-a-koji-rade-u-zt-jp-eps-ogranak-tent
Poziv_za_podnosenje_ponuda
Konkursna_dokumentacija
Odluka_o_dodeli_ugovora
obavestenje_o_zakljucenom_JN_09-17
jn-01-p-17-usluge-odrzavanja-programa-za-finansije-racunovodstvo-i-komercijalu
2017-06-16_4
2017-06-16_3
Odluka_o_dodeli_ugovora_JN_01-P-17
Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru