Direktor
Slobodan Vujičić,  Dipl. MSc. Ecc.
tel. +381 11 2054 803;
e-mail: slobodan.vujicic@protent.rs

Direktor sektora ekonomskih i finansijskih poslova
Slobodan Ilić, Dipl. Ecc.
tel: +381 11 2054 801;
e-mail: slobodan.ilic@protent.rs

Direktor tehničkog sektora
Boško Komlenski, maš. inž.
tel. +381 11 2054 861;
e-mail: bosko.komlenski@protent.rs

Direktor zajedničkih poslova
Nenad Dilberović, Dipl. pravnik
tel. +381 11 2054 819;
e-mail: nenad.dilberovic@protent.rs

Direktor pravnih i opštih poslova
Vuk Vukosavljević, Dipl. pravnik
tel. +381 11 2054 811;
e-mail: vuk.vukosavljevic@protent.rs

Direktor komercijalnih poslova
Biljana Jovanović, Dipl. Ecc.
tel: +381 11 2054 815;
e-mail: biljana.jovanovic@protent.rs

Organi upravljanja

Shodno odredbama Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju PD PRO TENT d.o.o. organi upravljanja su:
– Skupština društva
– Direktor

Ovlašćenja Skupštine društva vrši Vlada Republike Srbije preko svojih imenovanih predstavnika:
– Nemanja Čukvas – predsednik
– Katarina Rakić – član
– Nebojša Pavlović – član
– Milorad Kosanović – član
– Mirko Vranešević – član