Sistemi menadžmenta

PRO TENT ima sertifikovane sisteme menadžmenta po međunarodnim standardima:

ISO 9001:2015 – Sistemi menadžmenta kvalitetom

SRPS ISO 14001:2015 – Sistemi menadzmenta zivotnom sredinom

SRPS OHSAS 18001:2008 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Navedeni sistemi menadžmenta su objedinjeni u integrisani sistem (IMS) a opredeljenost rukovodstva za njihovu primenu, održavanjei i poboljšavanje je iskazana kroz Politika IMS 2018

 

 

 

 

 

 

PRO TENT raspolaže akreditovanom laboratorijom  za ispitivanje ventila sigurnosti i posuda pod pritiskom u skladu sa standardom

SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje