PD „Pro Tent“ d.o.o. ima sertifikovane sisteme menadžmenta po standardima:


Navedeni sistemi menadžmenta su objedinjeni u integrisani sistem (IMS) a opredeljenost rukovodstva za njihovu primenu, održavanjei i poboljšavanje je iskazana kroz Politiku IMS

PD „Pro Tent“ d.o.o. raspolaže akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU):

  • Kontrolisanje hidrantskih mreža i mobilnih uređaja za gašenje požara
  • Ispitivanje ventila sigurnosti i posuda pod pritiskom