Sistemi menadžmenta:

SRPS ISO 9001:2015 – Sistemi menadžmenta kvalitetom

SRPS ISO 14001:2015 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom

SRPS ISO 45001:2018 – Sistemi menadžmenta  bezbednošću i zdravljem na radu

SRPS EN ISO 50001:2018 – Sistemi menadžmenta  energijom


Navedeni sistemi menadžmenta su objedinjeni u integrisani sistem (IMS) a opredeljenost rukovodstva za njihovu primenu, održavanjei i poboljšavanje je iskazana kroz POLITIKU IMS

Tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU):

  • Kontrolisanje hidrantskih mreža i mobilnih uređaja za gašenje požara
  • Ispitivanje ventila sigurnosti i posuda pod pritiskom

SRPS ISO/IEC 17025:2017 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

Industrijski standardi:

EN 1090-2 – Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije

EN ISO 3834-2 – Zahtevi za kvalitet koji se odnose na zavarivanje topljenjem metalnih materijala – Deo 2: Opšti zahtevi za kvalitet