Služba za elektro radove

 

 
Izvođenje radova i održavanje iz oblasti elektro-energetike i automatike, popravka električnih alata i uređaja za potrebe firme.


Reference:
• Polaganje, povezivanje, ispitivanje kablova u elektro-ormanima za upravljanje i zaštitu na TE Drmno B2, kao podizvođač firme „Termoelektro-Enel”, 2010. godine.
• Izvođenje radova na TENT A, TENT B, TE Kolubara na projektu „CEMS“, „Ugradnja opreme za kontinualno merenje emisije štetnih i opasnih materija u vazduhu sa analizom“, kao podizvođač firme „Siemens“, u periodu 04.2011. – 10.2011. god.
• Izvođenje radova na TENT B, projekat „Modernizacija sistema za nadzor i upravljanje bloka 1 na TENT B“, kao podizvođač firme „Siemens“, u periodu 06.2012. – 10.2012. god.
• Tekuće, interventno i remontno održavanje MRU sistema i funkcionalnoh grupa, merno-regulacionih instrumenata i opreme u 0.4 kV razvodima, podrazvodima, pomoćnim napajanjima 380/220/110/24 V, AC/DC, komandnim ormanima i sabirnim kutijama, električnim instalacijama NN, elektromotornih pogona, rasvete, uzemljenja i gromobranske zaštite na TENT A, u svojstvu podizvođača firmi „Termoelektro Enel“, u periodu 12.2011. – 09.2012. god.
• Tekuće, preventivne, interventne i remontne aktivnosti na održavanju MRU sistema u TE Kolubara, kao podizvođač TENT-a, u periodu 09.2012. do 12.2013. godine
• Tekuće održavanje i izvođenje radova u objektima „Pro-Tent-a“, u cilju poboljšanja kvaliteta električnih instalacija.
• Tokom 2013. i 2014. godine, grupa za elektro radove je u saradnji sa firmom “Mikro Kontrol” izvodila radove na modernizaciji dve portalne dizalice 160/50t na HE Đerdap 1. Demontaža kompletne postojeće elektro opreme, razvodni ormani, elektro motori, kablovi, kablovske trase… Nakon završenih AKZ radova na zaštiti konstrukcije dizalice, izvršili smo montažu novih kablovskih trasa, postavljanje razvodnih ormana, polaganje kablova i kompletne elektro opreme, nakon čega je izvršeno povezivanje, ispitivanje i puštanje dizalica u rad.
• Tekuće, interventno i remontno održavanje MRU sistema i funkcionalnih grupa, merno-regulacionih instrumenata i opreme u 0.4 kV razvodima, podrazvodima, pomoćnim napajanjima 380/220/110/24 V, AC/DC, komandnim ormanima i sabirnim kutijama, električnim instalacijama NN, elektromotornih pogona, rasvete, uzemljenja i gromobranske zaštite na TENT A, u periodu 15.2014. – 05.2015. god
• Tekuće, preventivne, interventne i remontne aktivnosti na održavanju MRU sistema u TE Kolubara, kao podizvođač TENT-a, u periodu 04.2014. do 04.2015. godine
• Tekuće, interventno i remontno održavanje MRU opreme na GPO i pomoćnim postrojenjima na TENT B. Održavanje elektromotornih pogona, održavanje kontaktnih mernih uređaja i lokalnih mernih uređaja, održavanje merne armature, održavanje opreme za merenje i analizu emisije dimnih gasova, održavanje hidrauličnih i pneumatskih uređaja, montaža kablovskih trasa i izvlačenje novih kablova. U periodu od 05.2015 do isteka ugovora.
• Tekuće, preventivne, interventne i remontne aktivnosti na održavanju MRU sistema u TE Kolubara, kao podizvođač TENT-a, u periodu 07.2015. do isteka ugovora.