Direktor
Slobodan Vujičić,  Dipl. MSc. Ecc.
tel. +381 11 2054 803;
e-mail:slobodan.vujicic@protent.rs

Direktor tehničkog sektora
Boško Komlenski, maš. inž.
tel. +381 11 2054 861;
e-mail:bosko.komlenski@protent.rs

Direktor zajedničkih poslova
Todor Vasković, Dipl. pol.
tel. +381 11 2054 857;
e-mail:todor.vaskovic@protent.rs

Direktor pravnih i opštih poslova
Jadranka Čanić, Dipl. pravnik
tel. +381 11 2054 819;
e-mail:jadranka.canic@protent.rs

Direktor komercijalnih poslova
Biljana Jovanović, Dipl. Ecc.
tel: +381112054815
e-mail:biljana.jovanovic@protent.rs

Organi upravljanja

Shodno odredbama Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju PD PRO TENT d.o.o. organi upravljanja su:
– Skupština društva
– Direktor

Ovlašćenja Skupštine društva vrši Vlada Republike Srbije preko svojih imenovanih predstavnika:
– Nemanja Čukvas – predsednik
– Katarina Rakić – član
– Nebojša Pavlović – član
– Milorad Kosanović – član
– Mirko Vranešević – član