Služba za protivpožarne aparate

 

Služba je osnovana 2005. godine,

raspolaže

 • savremenom opremom
 • kvalitetnim rezervnim delovima i
 • dovoljnim brojem stručnih izvršilaca

i pruža sledeće usluge:

 • Instalacije hidrantske mreže za gašenje požara – prvo i periodično kontrolisanje
 • Mobilni uređaji za gašenje požara pod stalnim pritiskom – periodično i kontrolno ispitivanje
 • Mobilni uređaji za gašenje požara koji sadrži bočicu sa pogonskim gasom – periodično i kontrolno ispitivanje

Kontrolno telo je akreditovano od strane ATS-a, po standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je izdalo odgovarajuća ovlašćenja za obavljanje poslova za kontrolisanje Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara (09/4 broj 217-2522/19), odnosno Mobilnih uređaja za gašenje požara (09/4 broj 217-2523/19).

Eventualni prigovori i žalbe od strane korisnika usluga rešavaju se saglasno uputstvu

QU.28 Resavanje prigovora/žalbi u Kontrolnom telu, odnosno popunjavanjem obrasca

QO.164 Prigovor-žalba

Reference:

 • AD ELEKTROMREŽA SRBIJE
 • JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE – OGRANAK TENT
 • JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE – OGRANAK RB KOLUBARA
 • JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE – OGRANAK HE ĐERDAP
 • OPŠTINA OBRENOVAC
 • HOTEL OBRENOVAC
 • LM METALMONT
 • IZOPROGRES
 • TERMOELEKTRO
 • JP ZA IZGRADNJU OBRENOVAC
 • BEAUTY OBRENOVAC
 • MESNE ZAJEDNICE
 • PRODAVNICE