Fizičko-tehničko obezbeđenje (FTO)

 

Sistem usluga koje pružamo obuhvata poslove fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekata, imovine i lica, obezbeđenja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, kao i obezbeđenja transporta novca, hartija od vrednosti i drugih dragocenosti.

Pored ispunjavanja opštih, posebnih i zakonskih uslova za rad na poslovima obezbeđenja, naši radnici poseduju i odgovarajuće moralne kvalitete, psihičku stabilnost, zrelost i inteligenciju, ličnu kulturu i fizičku spremnost, što je rezultat pažljive kadrovske selekcije.

PD Pro Tent d.o.o. poseduje licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana od dana 27.03.2017. godine. Svi službenici obezbeđenja poseduju licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja.

Reference:

 •  JP Elektroprivreda Srbije, Termoelektrane: “Nikola Tesla – A“, “Nikola Tesla – B“, “Kolubara – A“, “Morava“ – Svilajnac
 • Objekti JP Elektroprivreda Srbije u Beogradu u TE KOLUBARA „B“ u Kaleniću
 • JP Elektroprivreda Srbije, Drinsko- limske hidroelektrane
 • Gradska opština Obrenovac
 • JP Parking servis
 • JP Poslovni prostor
 • JP Sportsko kulturni centar
 • Bioskop “Palež“
 • Gradske bazene
 • Gerontološki centar Obrenovac
 • “Kontejnersko naselje za smeštaj raseljenih lica“ u Drenu
 • Otvoreni tržni centar – Robna pijaca
 • JKP Obrenovac
 • JKP Toplovod
 • JKP Vodovod Obrenovac
 • Gradska banja
 • Gradska deponija
 • Novo groblje
 • Dom zdravlja Obrenovac
 • Grupa stabala Hrasta lužnjaka, Jozića koliba
 • Gradska biblioteka “Vlada Aksentijević“
 • Pruga “ŽT TENT“ u Kaleniću
 • Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge “Organika“ Barič
 • Magacin Energoinvest
 • Predškolske ustanove “Perka Vićentijević“
 • Poljoprivredno-hemijsku školu
 • Osnovnu školu “Posavski partizani“

Obezbeđenje sportskih, kulturnih i drugih manifestacija:
Odbojkaški klub TENT Obrenovac,

 • Fudbalski klub Radnički Obrenovac
 • Fudbalski klub Zabrežje
 • Koncerti za dan Gradske opštine u organizaciji GO Obrenovac
 • Koncerti za Srpsku Novu godinu u organizaciji GO Obrenovac
 • Snimanje reklama, spotova i emisija RTV MAG
 • Snimanje emisije RTV B92

Verujemo da ćemo i u narednim godinama uspeti da postavimo nove standarde u pružanju usluga obezbeđenja i da ćemo takvom uslugom pridobiti još veći broj novih klijenata, jer ako je zadovoljstvo naših klijenata merilo uspešnosti poslovanja, onda mi svojom profesionalnošću, odgovornošću i težnjom ka perfekciji garantujemo kvalitet pruženih usluga, kao i zadovoljenje zahteva i očekivanja naših klijenata.