Služba za građevinske radove

 

U sastavu PD ”PRO TENT” d.o.o. kao posebna grupa u okviru tehničkog sektora posluje Služba za građevinske radove. Samostalno izvodimo sve završne građevinsko-zanatske radove u visokogradnji. Posedujemo kvalifikovane radnike i neophodan alat. U proteklom periodu nastupali smo i sa podizvođačima u izvođenju ostalih građevinskih radova. Cilj nam je da u narednom periodu nabavkom građevinske mehanizacije proširimo ponudu u okviru samostalnog izvođenja radova.
Reference Službe za građevinske radove:
• Građevinsko-zanatski radovi u objektima JP”Elektromreža Srbije”, period 2007-2012. godine,
• Radovi na postavljanju spoljašnje hidrantske mreže u TE ”Morava”u Svilajncu, 2010. godina
• Izrada nadstrešnice u TE ”Morava”u Svilajncu, 2010. godina,
• Investiciono održavanje Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu u Obrenovcu, 2010. godina,
• Radovi na izradi toplovodne mreže (primarne i sekundarne) JKP ”Toplovod” u Obrenovcu, period 2007-2008. godine,
• Rekonstrukcija osnovne škole u Ušću, 2011. godine
• Radovi na zameni atrofirane PE cevi na deponiji pepela “TENT B”, 2010. godina,
• Izrada platoa za odlaganje elektroda “TENT B” u Obrenovcu, 2011. godina,
• Uređenje i održavanje trim staze Zabran u Obrenovcu, 2012. godina,
• Renoviranje 4 stana za Vojno građevinski centar, Valjevo, 2014. godina,
• Molersko-farbarski radovi, ŽT TENT, 2015. godina,
• Sanacija betonskog platoa ispred Depoa TE “Kolubara”, 2015. godina,
• Tekuće održavanje objekata PD Pro Tent i radničkih restorana u TENT.