Održavanje kranova i dizalica

Služba za održavanje kranova i dizalica

Služba je osnovana 2006. godine i specijalizovana je za remont i održavanje dizalica na ručni i elektro pogon u PD TENT d.o.o. (TENT A; TENT B; TE “Kolubara”; TE “Morava”). Od tada služba je svoju delatnost proširila i na JP “Beogradske elektrane”, JKP “Gradska čistoća”, TE TO Zrenjanin, HE Đerdap, TE KO Kostolac. Pored gore navedenih poslova obim usluga je proširen i na remont i održavanje dizaličnih sredstava :

• ručnih lančanih polužnih dizalica – upcug
• ručnih mehaničkih dizalica – vinta
• poteznih dizalica sa čeličnim užetom – sajlcug
• ručnih lančanih dizalica – flašencug
Referenc lista:
• Modernizacija dizalica TE TO Novi Sad, 2008. godina,
• Modernizacija dizalica TE “Kolubara”, 2010. godina,
• Nabavka opreme, projektovanje, izrada konstrukcionih elemenata i montaža dizalica HE “Đerdap”, 2011. godina,
• Nabavka opreme, projektovanje, izrada konstrukcionih elemenata i montaža dizalica TE KO Kostolac, 2011. godina,
• Usluge održavanja dizalica i kranova Panonske TE TO Novi Sad, 2013. godina,
• Remont i modernizacija portalnih dizalica nosivosti 160/50 tona na HE ĐERDAP 1, 2013. i 2014. godina,
• Servis dizalica na lokaciji RB Kolubara, Vreoci – pogon oplemenjivanja (sušara),
• Izdavanje atesta za dizalice i defektaža, popravka i atestiranje dizalice “TENT A”, 2014. i 2015. godina.
• Nabavka delova sanacija kranskih dizalica na proizvodnim pogonima JKP Beog.Vodovod I Kanalizacija, 2015. godina
• Pregled i popravka kranskih dizalica sa izdavanjem atesta – Vojnotehnički institute, 2015. godina
• Održavanje i popravka dizalica – JP ELEKTOMREŽA SRBIJE
• Montaža dizaličnih staza i dizalica – TENT A